تبریز - کوی ولیعصر شریعتی شمالی نبش کوچه نازنین پ 74

جهت تماس با دبیرستان پسرانه نوردهخدا تبریز  می توانید از طریق فرم زیر ایمیل ارسال نمایید.

شماره تماس مدرسه:   

33311020

33302782


تماس با :
موضوع نامه :
نام و نام خانوادگی :
ایمیل شما:
عدد تصویر:
نظر شما:

Powered by: Sahand CMS