شهر تبریز

شهر تبریز

عزاداری دانش آموزان محرم 94

عزاداری دانش آموزان محرم 94

مراسم صبحگاهی مدرسه

مراسم صبحگاهی مدرسه

حمایت دانش آموزان از مردم مظلوم سوریه

حمایت دانش آموزان از مردم مظلوم سوریه

محرم 95

محرم 95

آغاز سالتحصیلی 95 و هفته دفاع مقدس

آغاز سالتحصیلی 95 و هفته دفاع مقدس

شرکت دانش آموزان در مراسم غبارروبی قبورشهدا

شرکت دانش آموزان در مراسم غبارروبی قبورشهدا

Powered by: Sahand CMS