مشاوره
ایـنـگـونـه زنـدگـی کـنـیـم 1- زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکنیم: ما نمی‌دانیم که بین آنها چه می‌گذرد. 2- افکار منفی نداشته باشیم، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کنیم. 3- بیش ازحد توان خود کاری انجام ندهیم. 4- خیلی خود را جدی نگیریم. 5- انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکنیم. 6- حسادت یعنی اتلاف وقت، ما هر چه را که باید داشته باشیم، داریم. 7- زندگی کوتاه‌تر از ای

ایـنـگـونـه زنـدگـی کـنـیـم

  

1- زندگی خود را با هیچ کسی مقایسه نکنیم: ما نمی‌دانیم که بین آنها چه می‌گذرد. 

2- افکار منفی نداشته باشیم، در عوض انرژی خود را صرف امور مثبت کنیم.  

3- بیش ازحد توان خود کاری انجام ندهیم.  

4- خیلی خود را جدی نگیریم.

5- انرژی خود را صرف فضولی در امور دیگران نکنیم.

6- حسادت یعنی اتلاف وقت، ما هر چه را که باید داشته باشیم، داریم.

7- زندگی کوتاه‌تر از این است که از دیگران متنفر باشیم. نسبت به دیگران تنفر نداشته باشیم.  

8- با گذشته خود رفیق باشیم تا زمان حال خود را خراب نکنیم...

9- هیچ کس مسئول خوشحال کردن ما نیست، مگر خود ما.

10- بدانیم که زندگی مثل مدرسه‌ای می‌ماند که باید در آن چیزهایی بیاموزیم مشکلات قسمتی از برنامه درسی هستند که مانند کلاس جبر می‌باشند.

11- مجبور نیستیم که در هر بحثی برنده شویم. زمانی هم مخالفت وجود دارد.

 

 

 

اتاق مشاوره دبیرستان غیردولتی دوره اول نور دهخدا

نویسنده: مجید مهدوی
تاریخ نگارش:1394/10/13

نام و نام خانوادگی :
ایمیل:
عدد تصویر:
نظر شما:


Powered by: Sahand CMS